Για την πλοήγηση

header image

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων αερισμού και εξαερισμού σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο γραφείων ή κτιρίων, όπου η ανανέωση και ο καθαρισμός του αέρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ομαλά το προσωπικό που βρίσκεται μέσα σε αυτά.

Πέρα από το κατασκευαστικό μέρος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και αναβαθμίσεις παλαιών εγκαταστάσεων με εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα για εξοικονόμιση ενέργειας.